Σάββατο, 3 Οκτωβρίου 2009

ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ, ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ

....να σπάσουμε τον τρόμο.

Αύριο Κυριακή η ώρα 11 το πρωίν να σαστεν στην Πλατείαν Ελευθερίας. Η ALERT διοργανώνει άλλη μια διαδήλωση μετά την πρόσφατη "στοχευμένη" επιχείρηση της αστυνομίας. Δεν είμαστεν ενάντια στην αστυνομίαν, ούτε στην δουλειάν τους, είμαστεν ενάντια στον τρόπο που θκιαλέουν να κάμουν την δουλειάν τους, που εν η προστασία των πολιτών, όι των Κυπραίων, των πολιτών (τζαι ναι έσιει διαφοράν). Τζαι εν αντροπή, γιατί τζι εμείς κάποτε ως λαός έπρεπεν να ξενιτευτούμεν σε άλλες χώρες, τζι εμείς είμασταν κάποτε, κάπου ξένοι πολίτες, αλλά εν μας εσυμπεριφερθήκαν έτσι επειδή είμασταν μούζουροι.

Εν αντροπή τζαι αίσχος ο Υπουργός Δικαιοσύνης τζαι ο Αρχηγός Αστυνομίας να επιμένουν το φκιολίν τους παρά τες αντιδράσεις της Επιτρόπου Διοικήσεως, του Υπουργού Εσωτερικών τζαι άλλων πολιτικών προσώπων. Μήπως ενομίσαν ότι η δική τους εξουσία είναι υπεράνω όλων; Μήπως ενομίσαν ότι έννεν υπόλογοι σε κανέναν;

Ε, το λοιπόν όι. Εν υπόλογοι σε μας. Στον λαόν. Τζι αν αγνοούν ούλλους τους άλλους εμάς εν θα μας αγνοήσουν. Εν γίνεται τζαι εν θα το αφήκουμεν. Τζι απαιτούμεν τούτοι που ενομίσαν ότι κραούν τον Θεόν που τα ******* (που λαλεί τζι ο Πατέρας μου) επειδή έχουν μιαν καρέκλαν, να κάτσουν την μάππαν χαμέ.

Τζαι επιτέλους υπάρχουν νόμοι; υπάρχει πολιτική; Αν δεν υπάρχει να γινεί. Ούλλοι στους δρόμους της πρωτεύουσας αύριον το πρωίν, για να τους δείξουμεν ότι στην Κύπρον εν έσιει ούτε δικτατορίαν, ούτε ολιγαρχίαν, αλλά δημοκρατίαν τζαι ο πολίτης έσιει λόγον, όι όποτε τον καλείτε να σας ψηφίσει, αλλά πάντα. Τζαι τζείνοι που αναλάβαν ας έρτουν προ των ευθυνών τους. Τέλος.

(παέννετε στο μπλοκ της ALERT που τα λαλούν καλλύττερα τα πλάσματα για περαιτέρω πληροφορίες)

Δεν υπάρχουν σχόλια: