Παρασκευή, 5 Ιουλίου 2013

Γιατί έτσι

Σήμερα έσιει μουσικήν.
Τζαι σαν τη μουσική δεν έσιει.

Εν κάποια τραούθκια δεμένα με καταστάσεις, τζαι τόπους, τζαι φάσεις της ζωής σου, τζαι πλάσματα.